Aktualizacja Zgrupowanie Suchedniów

Strona główna » Aktualizacja Zgrupowanie Suchedniów

W dokumentach poniżej załączamy finalną listę powołanych chłopców i dziewcząt oraz oświadczenie o danych osobowych i zgodę rodzica/opiekuna na udział w zgrupowaniu osób niepełnoletnich.

Wszyscy powołani zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ze sobą aktualne badania lekarskie oraz wypełnione oświadczenie o danych osobowych.

KAŻDY NIEPEŁNOLETNI MUSI POSIADAĆ PODPISANĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZGODĘ NA UDZIAŁ W ZGRUPOWANIU.

Ponadto przypominamy, że dopłaty do zgrupowania dokonują na konto WMZJ bezpośrednio kluby, zbiorczo za wszystkich swoich zawodników, a nie rodzice/opiekunowie prawni!