WŁADZE

WMZJ

ZARZĄD

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 20.04.2022:

Arkadiusz Bęcek

PREZES ZARZĄDU

Marzena Błachnio

WICEPREZES DS. SĘDZIOWSKICH

Rafał Majewski

WICEPREZES DS. SPORTOWYCH

Bartłomiej Bogdaniuk

WICEPREZES DS. ORGANIZACYJNYCH

Artur Brzeziński

CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Kiełbasiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kręcielewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Zieliński

CZŁONEK ZARZĄDU

rezygnacja od dnia 11.12.2022 r

Przemysław Źródło

CZŁONEK ZARZĄDU

Zarząd ukonstytuował się na zebraniu w dniu 27.04.2022 r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU WMZJ

KOMISJA REWIZYJNA

Jerzy Skolimowski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Bartłomiej Szot

CZŁONEK KOMISJI

Sławomir Paduch

CZŁONEK KOMISJI

Skip to content