WŁADZE

WMZJ

Strona główna » Władze

ZARZĄD

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 20.04.2022:

Marek Kręcielewski

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Bogdaniuk

WICEPREZES DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Piotr Karolkowski

WICEPREZES DO SPRAW SPORTOWYCH

Marzena Błachnio

WICEPREZES DO SPRAW SĘDZIOWSKICH

Dariusz Boguszewski

SEKRETARZ

Wiktor Tworzydło

SKARBNIK

Artur Brzeziński

CZŁONEK ZARZĄDU

Przemysław Źródło

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Madeński

CZŁONEK ZARZĄDU

Pełnomocnik Zarządu do spraw Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

Zarząd ukonstytuował się na zebraniu w dniu 20.04.2023 r.