DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wmzjudo.pl . Dane teleadresowe jednostki:

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO

02-815 Warszawa
ul. Żołny 56a
tel.: 501 256 568
e-mail: biuro@wmzjudo.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.06.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • mapy

Niedostępne elementy i treści

Część dokumentów PDF , które powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).

Część dokumentów PDF to skany np. uchwał.

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu

Strona internetowa WMZ Judo posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • ustawienie w skali szarości lub negatywu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • podkreślanie linków
 • zmiana czcionki na czytelną
 • możliwość nawigacji bez użycia myszki
 • wyszukiwarka
 • informacja wskazująca położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 16.10.2022. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 29.03.2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Kręcielewski
e-mail: biuro@wmzjudo.pl
Telefon/sms: 501 256 568

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.
W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.
Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.
Ewentualne skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:
• pisemnie na adres: Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo, ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa bądź bezpośrednio w biurze po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura
• pocztą elektroniczną na adres: biuro@wmzjudo.pl 

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba WMZJudo mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, który nie jest wyposażony w windę.
 • Siedziba WMZJudo nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących w postaci specjalistycznych narzędzi, tj. alfabet Braille’a, pętla indukcyjna.
 • W siedzibie Związku nie ma możliwości skorzystania usług tłumacza na polski język migowy (osoby chcące skorzystać z usług tłumacza na PJM proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem).
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.