Aktualizacja danych klubów w PZJudo

Polski Związek Judo zwraca się z prośbą do wszystkich klubów o aktualizację danych. Aktualizacja ma związek z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie PZ Judo w dniu 17.06.2023 zmiany w Statucie. Link do oficjalnego...