Aktualizacja danych klubów w PZJudo

Polski Związek Judo zwraca się z prośbą do wszystkich klubów o aktualizację danych.

Aktualizacja ma związek z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie PZ Judo w dniu 17.06.2023 zmiany w Statucie.

Link do oficjalnego komunikatu:
http://web.pzjudo.pl/aktualizacja-danych-adresowych-czlonka-polskiego-zwiazku-judo

Prosimy wszystkie kluby członkowskie WMZ Judo o dokonanie aktualizacji.

Skip to content