Skład Zarządu WMZJudo

Strona główna » Skład Zarządu WMZJudo

20 kwietnia 2023 podczas pierwszego zebrania Zarząd WMZJudo ukonstytuował się w składzie:

PREZES – Marek Kręcielewski

WICEPREZES DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH – Bartłomiej Bogdaniuk

WICEPREZES DO SPRAW SPORTOWYCH – Piotr Karolkowski

WICEPREZES DO SPRAW SĘDZIOWSKICH – Marzena Błachnio

SEKRETARZ – Dariusz Boguszewski SKARBNIK – Wiktor Tworzydło

CZŁONEK ZARZĄDU – Artur Brzeziński

CZŁONEK ZARZĄDU – Przemysław Źródło

CZŁONEK ZARZĄDU – Mariusz Madeński

Pełnomocnikiem Zarządu do spraw Sportu Osób Z Niepełnosprawnościami został p. Mariusz Madeński