Powołanie młodziczek na zgrupowanie w Zakopanym

W załączniku lista zawodniczek powołanych na zgrupowanie sportowe.

Pociągiem z Warszawy będzie jechał Trener Jacek Biernat.

  • Zawodniczki muszą posiadać przy sobie aktualne badania lekarskie
  • Zawodniczki zobligowane są do posiadania sprzętu sportowego (judogi) i sprzętu do treningu ogólnorozwojowego (buty, dresy, itp.).
  • Trener Kadry Wojewódzkiej Młodziczek Marcin Niemiec
  • Willa Basieńka ul.Tadeusza Brzozowskiego 24a, 34-500 Zakopane
  • dojazd we własnym zakresie
  • dopłata do zgrupowania 400zł płatna na konto WMZJudo do 12.12
  • Potwierdzenie należy wysłać do 08.12 do godz. 20.00 na adres marcinniemiecjudo@wp.pl
  • brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy.
  • w przypadku nieusprawiedliwionej absencji kluby zostaną obciążone kosztami udziału w zgrupowaniu.

Zawodniczki nieposiadające wymaganych dokumentów nie zostaną przyjęte.

Załącznik

Skip to content