Kryteria kwalifikacji zawodników do Kadr Wojewódzkich

Strona główna » Kryteria kwalifikacji zawodników do Kadr Wojewódzkich

Zgodnie z założeniami programu MS i T dotyczącego dofinansowania KW ze środków FRKF

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

  1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w szkołach lub oddziałach mistrzostwa sportowego oraz kadrach narodowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

IX.

1.1 Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych polskich związków sportowych.

W związku z powyższym członkowie Kadr Wojewódzkich nie muszą obligatoryjnie znajdować się w Kadrze Narodowej polskich związków sportowych.

2.2

a) w kategorii wiekowej młodzika:

– na podstawie opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy ich potencjału sportowego oraz po spełnieniu jednego z warunków:

− wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez pzs,

− wyników zawodów sportowych, o zasięgu minimum wojewódzkim

Opinia TK KW i wynik sportowy jest priorytetem w dobrze do Kadry Wojewódzkiej Młodzików/ek.

b) w kategorii wiekowej juniora młodszego: na podstawie opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy ich potencjału sportowego oraz po spełnieniu jednego z warunków

– wyników sportowych ( co najmniej uczestnik zawodów rozgrywanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego)

Dla nas wynik sportowy to kluczowy warunek doboru do szkolenia zawodników w Kadrze Wojewódzkiej.

c) w kategorii junior wynik uzyskany na OOM – miejsca 1-7, wyniki uzyskane w zawodach TNO 1-5, na zawodach o Puchar Polski juniorów 1-3 miejsce, a także dodatkowo rekomendacja TK KW.

d) w kategorii młodzieżowej wynik uzyskany na Mistrzostwach Polski Młodzieży 1-5, Mistrzostwach Polski Juniorów 1-3 lub w zawodach międzynarodowych. Dodatkowo rekomendacja TK KW.

Poza spełnieniem tych kryteriów wynikowych zawodnik musi posiadać:

1. aktualne badania sportowo-lekarskie
2. wykupioną licencję na 2023 r.
3. aktualny wynik MTSF – młodzik, junior młodszy

Cezary Majewski trener koordynator KW