Konkurs na asystenta i trenera koordynatora KW

Strona główna » Konkurs na asystenta i trenera koordynatora KW

Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej
 • Asystenta trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Mężczyzn

Termin składania dokumentów: 30.09.2023
Kadencja trenerów koordynatorów oraz trenerów asystentów będzie trwała do 31.12.2024 r.

Podstawowe cele i zadania szkoleniowe:

 • Nabór i selekcja odpowiednio do Kadr Wojewódzkich Judo Mężczyzn i Kadr Wojewódzkich Judo Kobiet w kategoriach wiekowych młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec.
 • Przygotowanie zawodniczek/zawodników do udziału w Kadrach Narodowych PZ Judo w danej kategorii wiekowej i współpraca z Trenerami Kadr Narodowych PZ Judo
 • Przygotowanie Reprezentacji Wojewódzkich do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 • Opracowanie i realizacja rocznych i okresowych planów szkoleniowych, przygotowanie merytoryczne i organizacyjne akcji szkoleniowych dla prowadzonych grup szkoleniowych, przeprowadzenie i rozliczenie akcji szkoleniowych, sporządzanie bieżących (po każdej akcji) oraz okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z przeprowadzonych akcji szkoleniowych.

Przykładowy zakres obowiązków trenera koordynatora zawiera załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunkowe
 • uprawnienia trenera III klasy (wg. nomenklatury PZ Judo) lub wyższej;
 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy w klubie oraz potwierdzone sukcesy sportowe prowadzonych przez kandydata zawodniczek/zawodników na poziomie miejsc I-III w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski.
 • dyspozycyjność do realizacji zadań szkoleniowych kadry wojewódzkiej.

Przebieg i warunki konkursu:

Wniosek zawierający:

 • informację na jaką funkcję aplikuje kandydat (trenera koordynatora KW czy trenera asystenta)
 • Wypełnioną kartę informacyjną trenera (skan lub pdf);
 • Krótką koncepcję pracy na stanowisku trenera koordynatora KW/Asystenta trenera koordynatora (skan lub pdf) należy przesłać mailem na adres piotr.karolkowski@gmail.com do dnia 30.09.2023 do godz. 24:00 (w tytule maila proszę wpisać „ Konkurs na trenera kadry wojewódzkiej”)

Postanowienia końcowe.

Zarząd WMZ Judo ma prawo:

 • wyboru innej niż podana w ogłoszeniu liczby trenerów oraz nie skorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.
 • Ponadto zarząd WMZ Judo ma prawo do reorganizacji kadry wojewódzkiej w trakcie trwania kadencji.
 • W przypadku niewywiązywania się z obowiązków Zarząd WMZ Judo może odwołać trenera koordynatora i/lub trenerów asystentów przed upływem kadencji.

Załączniki