Dofinansowanie Camp w Piasecznie 23-25.09.2022

Komunikat dla Klubów – Camp 23 – 25.09.2022 w Piasecznie – dofinansowanie dla zawodniczek i zawodników Kadry Wojewdzkiej WMZ Judo w kategorii wiekowej młodzik i junior.

Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo informuje, że jest możliwość dofinansowania kosztów opłaty za udział w campie organizowanym przez Ikizama Judo Klub w dniach 23-25.09.2022 w Piasecznie zawodniczek i zawodników Kadry Wojewódzkiej w kategorii wiekowej młodzik i junior.

Zasady dofinansowania:

  1. Dofinansowaniem może być objętych do 40 zawodniczek i zawodników – po 20 osób w każdej kategorii wiekowej.
  2. Wysokość dofinansowania ze strony WMZ Judo wynosi 50% opłaty za udział, pozostałą kwotę pokrywają zainteresowane kluby (ustalona kwota opłaty to 100,00 zł z tego 50,00 zł. płaci WMZ Judo i 50,00 zł. płaci klub).
  3. Zainteresowany kluby prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń do dnia 18.09.2022 na adres mailowy a.becek@pzjudo.pl – w zgłoszeniu należy podać dane klubu (nazwa, adres, NIP) + imiona i nazwiska oraz kat. wiekową zgłaszanych zawodniczek i zawodników. Zgłoszenie klubu musi zwierać deklarację, że zgłoszeni zawodniczy na pewno wezmą udział w campie.
  4. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez Trenerów Kadr Wojewódzkich. Ostateczna lista zawodniczek i zawodników, którzy otrzymają dofinansowanie zostanie opublikowana w dn.20.09 na stronie WMZ Judo do dn. 20.09.2022.
  5. Kluby, których zawodniczki i zawodnicy zostaną zakwalifikowani do dofinansowania mają obowiązek wpłacić swoje 50% opłaty za udział w campie do 22.09.2022 na konto WMZ Judo (jest na naszej stronie). Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje cofnięciem dofinansowania.
Skip to content