Zmiana komunikatu MMM 11.09.2022

Strona główna » Zmiana komunikatu MMM 11.09.2022

W zawodach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików nie pobiera się opłaty startowej. Zwrot opłat nastąpi w terminie do 5 dni na rachunki bankowe klubów, które wniosły opłaty.