PRZYPOMNIENIE: Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek i Juniorów Młodszych – Regionu II

Strona główna » PRZYPOMNIENIE: Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek i Juniorów Młodszych – Regionu II

Termin

2 kwietnia br. (niedziela) w Hali sportowej przy Szkole Podstawowej 402 w Warszawie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 22

Program zawodów:

  • godz. 09.00 – 10.00 – odbieranie kart wagowych, oficjalna waga dziewcząt i chłopców
  • godz. 10.00- 10.45 – weryfikacja list zważonych zawodników i losowanie
  • godz. 11.00 – początek walk eliminacyjnych chłopców i dziewcząt

W trakcie trwania zawodów –walki o medale i miejsca dające kwalifikację do OOM.

Ceremonie dekoracji w trakcie zawodów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się do dnia 31.03.2023 r. (do godz. 22.00 przez panel zgłoszeniowy na stronie:

www.judostat.pl/rejestracja

Zgłoszenia dokonane po terminie dodatkowo płatne 20 zł Nie ma możliwości zgłoszenia uczestnika do zawodów w dniu turnieju.

Koszty uczestnictwa

Startowe: 80 złotych od zawodnika

UWAGA: Przelew za zgłoszonych zawodników wykonują kluby na numer rachunku:

Warszawsko Mazowiecki Związek Judo 08 1020 1169 0000 8202 0824 5906

  • Przesyłamy potwierdzenie przelewu za startowe na adres: wmzjudo@gmail.com do 31.03.2023
  • W potwierdzeniu przelewu wpisujemy ilość zgłoszonych zawodników, imię i nazwisko zawodnika, nazwa klubu, dane do faktury
  • Przelew wysłany po terminie traktowany jest jako zgłoszenie po terminie rejestracji i jest dopłata 20zł za zawodnika
  • Zawodnicy, którzy nie będą mieli potwierdzonej opłaty startowej nie mogą wziąć udziału w zawodach

Trenerzy lub kierownicy ekip dostarczają do biura zawodów oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych na udział zawodniczek i zawodników w zawodach (dokument w załączeniu).

Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem i wypełnienie zgody rodziców.

Załączniki