Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WMZ Judo 12 kwietnia 2023

Strona główna » Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WMZ Judo 12 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 21 pkt. 3 ust. a) i b) Statutu WMZ Judo, Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Związku Judo zwołuje na dzień 12.04.2023 (środa) o godzinie 11.00 w I terminie i o 11.30 w II terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Warszawsko -Mazowieckiego Związku Judo, które odbędzie się w Warszawie w COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6a w sali konferencyjnej B.

Zgodnie z § 21 pkt 3, 4 i 5 Statutu WMZ Judo

  1. Każdemu członkowi zwyczajnemu WMZ Judo przysługuje prawo do delegowania jednego delegata na NWZD WMZ Judo.. Dodatkowe miejsca przysługują członkom zwyczajnym za każdego zawodnika, który posiada aktualną klasę sportową Mistrzowską Międzynarodową. Kadencja delegatów trwa 4 lata.
  2. Delegat na NWZD jest wybierany przez odpowiednie władze klubów, członków WMZ Judo.
  3. Każdy delegat na NWZD WMZ Judo musi posiadać pisemną informację, że jest wybrany do reprezentowania klubu na WZD. Pismo takie musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu na zewnątrz, zgodnie z dokumentem rejestrowym klubu.


Informacja dodatkowa: Delegaci wybrani i zarejestrowani na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów WMZ Judo, które się odbyło w 20.04.2022 r. nie muszą przedstawiać pisma zgłaszającego delegata.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Arkadiusz Bęcek

Załączniki