KW: Prosimy o weryfikację danych zawodników

Strona główna » KW: Prosimy o weryfikację danych zawodników

Prosimy o pilną weryfikację wszystkich danych swoich zawodników – numer opłaconej licencji w PZJ na 2023r., (dowód wpłaty), badania lekarskie, trener aktualnie szkolący, nazwa klubu, aktualna kategoria wagowa (startowa). Wszelkie zamieszczone zmiany w zbiorczym zestawieniu proszę wyróżnić kolorem czerwonym. Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji na adres c.majewski45@upcpoczta.pl

Program dofinansowania Kadr Wojewódzkich MSiT na 2023 r.

  1. Zasady dofinansowania

1.1. Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych polskich związków sportowych.

1.2. Zawodnicy objęci Programem muszą:

a) być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej oraz indywidualny i niepowtarzalny identyfikator dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) posiadać licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,

c) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do szkolenia.

Zawodnicy nie spełniający w/w kryteriów nie mogą być członkami KW i być włączeni do szkolenia.

Proszę o podanie wszelkich danych niżej w/w zawodniczek i zawodników, aby można było ich dołączyć do KW:
Sokołowska Natalia, Łukaszewicz Natalia, Jędrzejek Lidia, Komińczuk Mateusz.

Cezary Majewski trener koordynator KW

Załączniki