Konkurs na trenerów KW

Strona główna » Konkurs na trenerów KW

Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo ogłasza konkurs na stanowiska:

 1. Trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej
 2. Asystenta trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Mężczyzn
 3. Asystenta trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Kobiet

Kadencja trenera koordynatora oraz trenerów asystentów będzie trwała 2 lata.
W przypadku niewywiązywania trenera koordynatora lub trenerów asystentów się z obowiązków, Zarząd WMZ Judo może ich odwołać przed upływem kadencji.

I. Podstawowe cele i zadania szkoleniowe:

 • Nabór i selekcja odpowiednio do Kadr Wojewódzkich Judo Mężczyzn i Kadr Wojewódzkich Judo Kobiet w kategoriach wiekowych młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec.
 • Przygotowanie zawodniczek/zawodników do udziału w Kadrach Narodowych PZ Judo w danej kategorii wiekowej.
 • Przygotowanie Reprezentacji Wojewódzkich do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 • Opracowanie i realizacja rocznych i okresowych planów szkoleniowych, przygotowanie merytoryczne i organizacyjne akcji szkoleniowych dla prowadzonych grup szkoleniowych, przeprowadzenie i rozliczenie akcji szkoleniowych, sporządzanie bieżących (po każdej akcji) oraz okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z przeprowadzonych akcji szkoleniowych.

Przykładowy zakres obowiązków trenera koordynatora zawiera załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

II. Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • uprawnienia trenera III klasy (wg. nomenklatury PZ Judo) lub wyższej;
 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy w klubie oraz potwierdzone sukcesy sportowe prowadzonych przez kandydata zawodniczek/zawodników na poziomie miejsc I-III w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski.

III. Przebieg i warunki konkursu:

Wniosek zawierający:

 • Informację na jaką funkcję aplikuje kandydat
 • Wypełnioną kartę informacyjną trenera (skan lub pdf);
 • Krótką koncepcję pracy na stanowisku trenera koordynatora KW/Asystenta trenera koordynatora (skan lub pdf) należy przesłać mailem na adres wmzjudo@gmail.com do dnia 27.02.2023 do godz. 24:00 (w tytule maila proszę wpisać „ Konkurs na trenera kadry wojewódzkiej”)

IV. Postanowienia końcowe.

Zarząd WMZ Judo ma prawo wyboru innej niż podana w ogłoszeniu liczby trenerów oraz nie skorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.

Załączniki