Konkurs na trenerów i asystentów Kadry Wojewódzkiej

Strona główna » Konkurs na trenerów i asystentów Kadry Wojewódzkiej

Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo ogłasza konkurs na stanowiska:

 1. Trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Mężczyzn
 2. Asystenta trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Mężczyzn
 3. Trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Kobiet
 4. Asystenta trenera koordynatora Kadry Wojewódzkiej Judo Kobiet.

Kadencja trenerów koordynatorów oraz trenerów asystentów będzie trwała 2 lata.
W przypadku niewywiązywania trenerów koordynatorów lub trenerów asystentów się z obowiązków, Zarząd WMZ Judo może ich odwołać przed upływem kadencji.

I. Podstawowe cele i zadania szkoleniowe:

 • Nabór i selekcja odpowiednio do Kadr Wojewódzkich Judo Mężczyzn i Kadr Wojewódzkich Judo Kobiet w kategoriach wiekowych młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec.
 • Przygotowanie zawodniczek/zawodników do udziału w Kadrach Narodowych PZ Judo w danej kategorii wiekowej.
 • Przygotowanie Reprezentacji Wojewódzkich do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 • Opracowanie i realizacja rocznych i okresowych planów szkoleniowych, przygotowanie merytoryczne i organizacyjne akcji szkoleniowych dla prowadzonych grup szkoleniowych, przeprowadzenie i rozliczenie akcji szkoleniowych, sporządzanie bieżących (po każdej akcji) oraz okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z przeprowadzonych akcji szkoleniowych.

Przykładowy zakres obowiązków trenera koordynatora zawiera załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

II. Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • uprawnienia trenera III klasy (wg. nomenklatury PZ Judo) lub wyższej;
 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy w klubie oraz potwierdzone sukcesy sportowe prowadzonych przez kandydata zawodniczek/zawodników na poziomie miejsc I-III w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski.

III. Przebieg i warunki konkursu:

Wniosek zawierający:

 • Wypełnioną kartę informacyjną trenera (skan lub pdf);
 • Krótką koncepcję pracy na stanowisku trenera koordynatora KW/Asystenta trenera koordynatora (skan lub pdf) należy przesłać mailem na adres wmzjudo@gmail.com
  do dnia 23.11.2022 do godz. 15:00 (w tytule maila proszę wpisać „ Konkurs na trenera kadry wojewódzkiej”)

IV. Postanowienia końcowe.

Zarząd WMZ Judo r. rozpatrzy nadesłane wnioski i wybierz kandydatów do prowadzenia KW do dnia 30.11.2022.

Zarząd WMZ Judo ma prawo wyboru innej niż podana w ogłoszeniu liczby trenerów oraz nie skorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.

Załączniki