UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„SADYBA” 

ADRES

ul. Jana III Sobieskiego 74/78
02-930 Warszawa

607 929 496

Jacek Dziewicki

661 600 109

Ewa Nowik-Dziewicka

ukssadyba.pl

ukssadyba.sportsmanago.pl/web

uks.sadyba@gmail.com

LOKALIZACJE

Siedziba (sala główna)

ul. Jana III Sobieskiego 74/78
02-930 Warszawa

Filia UKS Sadyba

Szkoła Podstawowa nr 25
ul. Grzybowska 35
00-855 Warszawa
– zajęcia pozaszkolne