UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
“MOKOTOVIA” WARSZAWA

ADRES

ul. Woronicza 76/15
02-640 Warszawa

508 191 323

505 184 334

mokotovia.waw.pl

judo@mokotovia.waw.pl

LOKALIZACJE

Biuro

ul. Woronicza 76/15
02-640 Warszawa

Zespół Szkół nr 39

ul. Bełska 1/3
02-640 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 69

ul. Wiktorska 73
02-582 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Cieszyńska 8
02-716 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 205

ul. Spartańska 4
02-637 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 146

ul. Domaniewska 33
02-672 Warszawa

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

ul. Gwintowa 3
00–704 Warszawa

Szkoła Podstawowa Montessori

ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa