UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
JUDO SENSEI
Płock

ADRES

ul. Gawareckiego 2/12
09-400 Płock

503 153 789

judosensei.pl

smorzewskijudo@wp.pl