UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
JUDO IKIZAMA

ADRES

ul. Puławska 38/40
05-500 Piaseczno

506 143 100

535 001 715

judopiaseczno.pl

judoikizama@gmail.com

LOKALIZACJE

UKS Judo Ikizama

ul. Puławska 38/40
05-500 Piaseczno

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie

ul. Główna 52
05-650 Chynów