UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„HALINÓW TEAM”

ADRES

ul. Okuniewska 115
05-074 Halinów

509 154 241

Bartłomiej Bogdaniuk

513 230 323

Magdalena Bogdaniuk

halinowteam.pl

info@halinowteam.pl

halinowteam@op.pl

LOKALIZACJE

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Okuniewska 115
05-074 Halinów

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Szkolna 4
05-079 Okuniew

Szkoła Podstawowa

ul.Chobot 50
05-074 Halinów

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Brzeziny
ul. A. Świętochowskiego 1
05-074 Halinów

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Mostowa 61
05-074 Halinów