Linki

PZJ - Polski Związek Judo
www.pzjudo.pl

IJF - International Judo Fedaration
www.ijf.org

EJU - European Judo Union

www.eju.net

 MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl

 PFSM - Polska Federacja Sportu Młodzieżowego
www.sportmlodziezowy.pl

 PKOL - Polski Komitet Olimpijski
www.pkol.pl

 KJI - Kodokan Judo Institute
www.kodokan.org

 JUDOINFO - Serwis Informacyjny Judo
www.judoinfo.pl

Okręgowy Związek Judo w Łodzi

 www.ozjudo.pl

Okręgowy Związek Judo w Lublinie

www.ozjudo.blogspot.com

Śląski Związek Judo

www.szjudo.pl

Krakowski Okręgowy Związek Judo

www.kozjudo.org

Dolnośląski Związek Judo

www.dzjudo.org

wydarzenia

reklamaadres siedziby

02-815 Warszawa
ul. Żołny 56a

kontakt

602-782-790
judowawa@poczta.onet.pl

szukaj